All ready to go ! #church #lotu #tongan #taovala #tupenu #sote #churchswag #lol #mahina #family #tefisi #nephew
1 year ago | 10:57am

All ready to go ! #church #lotu #tongan #taovala #tupenu #sote #churchswag #lol #mahina #family #tefisi #nephew

6 notes · #churchswag #sote #tefisi #family #lotu #taovala #tupenu #mahina #church #nephew #lol #tongan
  1. m-mahina posted this
<---DONT REMOVE---->
theme by myles